Elżbieta - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Elżbieta

2. Okres działania kopalni: 1929 - 1931

3. Adres głównej siedziby: Murcki (Katowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1929

5. Obszar eksploatacji: Murcki

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Wincenty Królik z Mysłowic

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 15 189 t.