Eisenbahn - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1.Nazwa (nazwy) kopalni: Eisenbahn

2.Okres działania kopalni: 1853 - 1895

3.Adres głównej siedziby: Brzęczkowice (Mysłowice)

4.Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1839

5.Obszar eksploatacji: Brzęczkowice

6.Właściciel (-e)/ udziałowcy: Maria Winckler

7.Stan obecny (2019): Nie istnieje – w 1896 r. włączono ją do kop. Reserve (Westfeld) i sprzedano Katowickiej Spółce Akcyjnej dla Górnictwa i Hutnictwa (Ostfeld)

8.Produkcja: 1873 – 21 400 t.