Edwin - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Edwin

2. Okres działania kopalni: 1841-1844

3. Adres głównej siedziby: Szopienice (Katowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1837/1841

5. Obszar eksploatacji:Szopienice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: inspektor Lampricht z Królewskiej Huty, Georg von Giesches Erben

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Giesche (1883)

8. Produkcja: 1842 – 10 000 t.