Edward - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1.Nazwa (nazwy) kopalni: Edward

2.Okres działania kopalni: ok.1860 - 1880

3.Adres głównej siedziby: Niwka (Sosnowiec)

4.Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: ok.1860

5.Obszar eksploatacji: Niwka

6.Właściciel (-e)/ udziałowcy: właściciele majątku Niwka, Gustaw von Kramsta i spadkobiercy

7.Stan obecny (2019): Nie istnieje

8.Produkcja: 1873 – 30 000 t. (maks.)