Dorothea - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Dorothea 2. Okres działania kopalni: 1787 - 1794 3. Adres głównej siedziby: Bielszowice (Ruda Śląska) 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1787 5. Obszar eksploatacji:Bielszowice 6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: baron Wilczek (zgłoszenie) i jego żona 7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – później eksploatowana jako Henriette 8. Produkcja: 1787/1788 – 100 t.