Dorota - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Dorota

2. Okres działania kopalni: 1933- 1944

3. Adres głównej siedziby: Ostrowy Górnicze (Sosnowiec)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1933

5. Obszar eksploatacji: Ostrowy Górnicze – pola Warszawskiego Towarzystwa Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych, koncern Preussag (Preussische Bergwerks- und Hütten – A.G.) (1944)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Stanisław Knothe i wspólnicy

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1939 – 294 949 t.