Dicke Verwandschaft - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Dicke Verwandschaft

2. Okres działania kopalni: 1857 - 1861

3. Adres głównej siedziby: Piece (Gaszowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1857

5. Obszar eksploatacji: Piece

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Karol Kuh, Gwarectwo Neue cons.Charlotte

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Charlotte

8. Produkcja: 1858 – 8 700 t.