Danzig - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Danzig

2. Okres działania kopalni: 1837 – 1866

3. Adres głównej siedziby: Mysłowice, pola: Danzig i Neu Danzig

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1837

5. Obszar eksploatacji: brak danych

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Aleksander Mieroszewski, Fryderyk Gawron, Loebel Danziger, Antoni Kołodziejski, Franciszek Winckler; Waleska von Tiele Winckler; Fryderyk Edward von Loebbecke

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – kopalnia połączoną z polem górniczym Neu Danzig pod nazwą Myslowitz

8. Produkcja: 1848–10 500 t.