Dębieńsko - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Dębieńsko (do 1922–Dubensko)

2. Okres działania kopalni: 1853 – 2000

3. Adres głównej siedziby: Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 44

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1843

5. Obszar eksploatacji: Czerwionka

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Wilhelm Schneider, Oberschlesische Einsenbahn Gesellschaft Gustaw Simon; Karol Kuh; Joanna Schaffgotsch, Vereinigte Königs- und Laurahütte, Górnośląskie Zjednoczone Huty Królewskie i Laura, Wspólnota Interesów Górniczo- Hutniczych, koncern Hermann Göring (1939-1945), Rybnickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Zabrzańskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego; Gliwicka Spółka Węglowa SA

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja:

a. 1879 – 2 950 t.

b. 1913 – 481 416 t.

c. 1938 – 852 800 t.

d. 1970 – 1 840 685 t.

e. 1979 – 2 289 640 t.