Dąbrówka Śląska - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Dąbrówka Śląska (Polska, Polen)

2. Okres działania kopalni: 1924 -1939, 1940-1941

3. Adres głównej siedziby: Dąbrówka Mała (Katowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1856

5. Obszar eksploatacji: Dąbrówka Mała, pole górnicze Polen

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Józef Heintze; Gwarectwo Polen; spółka Romana Noglika i Karola Kriegara

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1938 – 38 387 t.