Czeladź - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Czeladź (Ernst-Michael; Ernest-Michał; Michał; Czeladź; Piaski)

2. Okres działania kopalni: 1858 - 1970

3. Adres głównej siedziby: Czeladź

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1858

5. Obszar eksploatacji: Czeladź-Piaski – pola górnicze: Ernest i Michał

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Józef Familier z Warszawy i Michał Gutman z Bytomia; Ernest Kramer z Bytomia; Towarzystwo Akcyjne Kopalń Węgla Czeladź; koncern Preussag (Preussische Bergwerks- und Hütten – A.G.) ( 1943-1945); Dąbrowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – w 1970 połączona z kop. Milowice i od tej pory działała jako Milowice-Czeladź

8. Produkcja:

a. 1900 – 239 851 t.

b. 1913 – 617 363 t.

c. 1938 – 689 895 t.

d. 1970 – 1 625 673 t.