Cordula - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Cordula

2. Okres działania kopalni: 1841

3. Adres głównej siedziby: Dziećkowice (Mysłowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1825

5. Obszar eksploatacji: Dziećkowice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Kasper Waligórski; Aleksander Schreiber; Karol Knobloch; Gwarectwo Carlssegen

7. Stan obecny (2019): nie istnieje; eksploatowana w 1841; w 1892 włączona do kop. Carlssegen.

8. Produkcja: 1841 – 600 t.