Concordia - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Concordia

2. Okres działania kopalni: 1841 - 1958

3. Adres głównej siedziby: Zabrze

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1828/1841

5. Obszar eksploatacji: Zabrze

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Karol Łazarz Henckel von Donnersmarck, spółka akcyjna Donnersmarckhütte, spółka Oberhütten; Gewerkschaft Castellengo-Abwehr; Zabrzańskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje jako odrębny zakład do 1958, kiedy została połączona z kop. Ludwik jako Ludwik-Concordia

8. Produkcja:

a. 1873: 88 900 t.

b. 1913: 952 301 t.

c. 1938: 606 248 t.