Cieszkowski - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Cieszkowski

2. Okres działania kopalni: 1847 - 1873

3. Adres głównej siedziby: Dąbrowa Górnicza

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1846/1847

5. Obszar eksploatacji: Dąbrowa Górnicza

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: skarb Królestwa Polskiego

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1860 – 57 400 t.