Ciężkowice - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Ciężkowice (Czienskowitz)

2. Okres działania kopalni: 1855-1858

3. Adres głównej siedziby: Piekary (Gaszowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1855

5. Obszar eksploatacji: Piekary

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Karol Kuh i udziałowcy; Gwarectwo Charlotte

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – po zakończeniu eksploatacji przejęta przez Gwarectwo Charlotte w latach 1889 - 1890

8. Produkcja: 1856 – 2 600 t.