Chwałowice - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Chwałowice (Donnersmarck)

2. Okres działania kopalni: 1906 - 2016

3. Adres głównej siedziby: Rybnik, ul. 1 Maja 26

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1897

5. Obszar eksploatacji: Chwałowice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Donnersmarckowie, Rybnickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego; Rybnicka Spółka Węglowa; Kompania Węglowa, Polska Grupa Górnicza

7. Stan obecny (2019): nie funkcjonuje odrębnie, lecz w ramach KWK ROW

8. Produkcja:

a. 1913: 399 539 t.

b. 1938: 787 800 t.

c. 1970: 1 887 525 t.

d. 1979: 2 262 718 t.

e. 2011: 2 368 800 t.

f. 2016: 9 500 t. (średniodobowo)