Chorzów - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Chorzów (Gräfin Laura, Hrabina Laura, Królewska Huta)

2. Okres działania kopalni: 1870 - 1970

3. Adres głównej siedziby: Chorzów

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1870

5. Obszar eksploatacji: Chorzów

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Hugo Henckel von Donnersmarck; Vereinigte Königs- und Laurahütte; Górnośląskie Zjednoczone Huty Królewskie i Laura; Berg- und Hüttenwerksgeseschaft Karwin-Trzynietz A.G., Bytomskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Katowickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – połączona z kop. Barbara-Wyzwolenie jako Barbara-Chorzów

8. Produkcja:

a. 1873 – 458 023 t.

b. 1913 – 968 556 t.

c. 1965 – 833 619 t.