Chelm - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Chelm

2. Okres działania kopalni: 1853-1873

3. Adres głównej siedziby: Chełm (Mysłowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1846/1853

5. Obszar eksploatacji:Chełm

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy:Ignacy Eisenecker, książę Maksymilain Jan Ludwik Sułkowski; Fryderyk Wolff, Gwarectwo Chelm (Gewerkschaft Graf Renard)

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1873 – 5 400 t.