Chassėe - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Chassėe

2. Okres działania kopalni: 1870 - 1923

3. Adres głównej siedziby: Siemianowice Śląskie

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1836/1870

5. Obszar eksploatacji: Siemianowice Śląskie

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: rodzina von Rheinbaben, książę zu Hohenlohe – Oehringen

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – wraz z kop. Fanny przyłączona do kop. Hohenlohe

8. Produkcja: 1873 – 39 500 t.