Charlotte - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Charlotte (Szarlota; Karolina)

2. Okres działania kopalni: 1820 - 1866

3. Adres głównej siedziby: Sosnowiec (osada Radocha)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1820

5. Obszar eksploatacji: osada Radocha

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Charlotta von Stollberg – Wernigerode ( właścicielka Sielca); Jacek Siemieński (dzierżawca)

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8.Produkcja: 1861 – 9 500 t.