Carolus - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Carolus

2. Okres działania kopalni: 1841 – 1842, 1868 -1875

3. Adres głównej siedziby: Niedobczyce (Rybnik)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1838/1841

5. Obszar eksploatacji: Niedobczyce

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: hr. Karol Strachwitz, radca Cuno z Raciborza; Karol Kuh, książę Hugo zu Hohenlohe – Oehringen; Czernickie Towarzystwo Węglowe.

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Hoym-Laura

8. Produkcja:1873 – 15 000 t.