Caroline - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Caroline

2. Okres działania kopalni: 1787 – 1789, 1803 - 1869

3. Adres głównej siedziby: Józefowiec (Katowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1787

5. Obszar eksploatacji: Józefowiec

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: von Kloch; książęta zu Hohenlohe - Oehringen

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Hohenlohe

8. Produkcja:1857 – 116 000 t.