Carlshoffnung - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Carlshoffnung

2. Okres działania kopalni: 1825 - 1855

3. Adres głównej siedziby: Siemianowice Śląskie

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1825

5. Obszar eksploatacji: Siemianowice Śląskie

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Karol Hugo Henckel von Donnersmarck

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Siemianowice

8. Produkcja: 1853 – 31 500 t. (maks.)