Carlsglück - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Carlsglück

2. Okres działania kopalni: 1825 - 1830

3. Adres głównej siedziby: Kozłowa Góra (Piekary Śląskie)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1825

5. Obszar eksploatacji: Kozłowa Góra

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: rodzina Donnersmarck z linii bytomsko-tarnogórskiej

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 11 000 t. (łącznie)