Bytom - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Bytom (Beuthengrube)

2. Okres działania kopalni: 1923 - 1975

3. Adres głównej siedziby: Bytom

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1923

5. Obszar eksploatacji: Dąbrowa Miejska, Bytom

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: The Henckel von Donnersmarck-Beuthen Estates Limited; Bytomskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – połączona z kop. Radzionków jako kop. Powstańców Śląskich

8. Produkcja:

a. 1923 -1 196 t.

b. 1924 – 51 126 t.

c. 1938 – 1 143 834 t.

d. 1970 – 2 259 490 t.