Burdy - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Burdy

2. Okres działania kopalni: 1805

3. Adres głównej siedziby: Jaworzno

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji:1805

5. Obszar eksploatacji: Jaworzno

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: przedsiębiorca Burdy

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja:400 t.