Bujaków - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Bujaków (Bujakow)

2. Okres działania kopalni: 1849, 1871- 1873

3. Adres głównej siedziby: Bujaków (Gierałtowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1844/1849

5. Obszar eksploatacji: Bujaków- pola: Albertine, Glashütte.

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Karol Godula, Joanna Schaffgotsch

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1873 – 10 800 t.