Budryk - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Budryk

2. Okres działania kopalni: 1994 - nadal

3. Adres głównej siedziby: Ornontowice, ul. Zamkowa 10

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1978 (rozpoczęcie budowy)

5. Obszar eksploatacji: na terenie gmin Ornontowice i Gierałtowice oraz pod miastami Knurów, Czerwionka-Leszczyny i Mikołów

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Zabrzańskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Zrzeszenie Kopalń Węgla Kamiennego w Zabrzu; Jastrzębska Spółka Węglowa SA

7. Stan obecny (2019):

8. Produkcja: 2007 – 14 000 t./doba