Bronisław - kopalnia węgla brunatnego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Bronisław

2. Okres działania kopalni: 1930-1931

3. Adres głównej siedziby: Łazy

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji:1930

5. Obszar eksploatacji: Łazy

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Łaznowskie Zakłady Ceramicze SA

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja: 1931 – 608 t.