Brada - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Brada (Brade)

2. Okres działania kopalni: 1849 - 1937

3. Adres głównej siedziby: Łaziska Górne

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1849

5. Obszar eksploatacji: Łaziska Górne

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: książęta pszczyńscy

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – w 1933 włączona do kop. Aleksander-Książątko-Brada, przemianowanej w 1937 na Aleksander- Książątko- Bolesław Śmiały

8. Produkcja:

a. 1873: 22 705 t.

b. 1913: 347 815 t.