Borynia - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Borynia (Borynia-Zofiówka, Borynia-Zofiówka-Jastrzębie)

2. Okres działania kopalni: 1972 - nadal

3. Adres głównej siedziby : Jastrzębie Zdrój, ul. Rybnicka 6

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1969 (rozpoczęcie budowy)/ 1972 – oddzielona od kop. Borynia-Pniówek

5. Obszar eksploatacji: Szeroka ( Jastrzębie Zdrój)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Rybnickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego , Zrzeszenie Kopalń Węgla Kamiennego w Jastrzębiu-Zdroju, Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla „Południe” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Jastrzębska Spółka Węglowa SA

7. Stan obecny (2019): Od 2011 połączona z kop. Zofiówka działa jako KWK Borynia-Zofiówka; od 2013 jako : KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie

8. Produkcja: 1979 – 2 897 149 t.