Bory - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Bory

2. Okres działania kopalni: 1917 - 1927

3. Adres głównej siedziby: Grodziec (Będzin)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1876 - 1899

5. Obszar eksploatacji: Grodziec

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Jan Szperling na dzierżawionych polach górniczych

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1919 – 8 104 t. (maks.)