Borsig - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Borsig

2. Okres działania kopalni: 1876-1899

3. Adres głównej siedziby: Biskupice (Zabrze)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1857

5. Obszar eksploatacji: Biskupice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Albert Borsig i spadkobiercy

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kopalń: Ludwigsglück, Concordia.

8. Produkcja: 1887 – 139 160 t. (maks.)