Bolesław Śmiały - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Bolesław Śmiały

2. Okres działania kopalni: 1937 -nadal

3. Adres głównej siedziby: Łaziska Górne, ul. św. Barbary 12

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1937 ( połączenie kopalń: Aleksander i Książątko)

5. Obszar eksploatacji: Łaziska Średnie

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: książęta pszczyńscy; jako KWK Bolesław Śmiały – Mikołowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Kompania Węglowa SA, Polska Grupa Górnicza

7. Stan obecny (2019): działa

8. Produkcja:

a. 1970 – 2 224 645 t.

b. 1979 – 2 819 740 t.

c. 2016 – 6 000-7 000 t. (wydobycie średniodobowe)