Bobrek-Piekary - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Bobrek-Piekary

2. Okres działania kopalni: 2015 - nadal

3. Adres głównej siedziby: Bytom, ul. Konstytucji 76 (Ruch Bobrek); Piekary, ul. Gen. J. Ziętka 13 (Ruch Piekary)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 2015 (połączenie kopalń Centrum i Piekary)

5. Obszar eksploatacji: Bobrek

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Węglokoks Kraj

7. Stan obecny (2020): Ruch Bobrek - działa, na Ruchu Piekary wydobyto ostatnią tonę węgla (31.01.20)

8. Produkcja: 2 500 000 (średnia roczna)