Bobrek-Miechowice - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Bobrek-Miechowice

2. Okres działania kopalni: 1996 - 1999

3. Adres głównej siedziby: Bytom, ul. Konstytucji 76

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1996

5. Obszar eksploatacji: Bytom (Bobrek, Miechowice)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: KWK Bobrek-Miechowice Sp. z o.o.

7. Stan obecny (2019): nie działa odrębnie, lecz w ramach KWK Bobrek-Piekary

8. Produkcja: 1998 – 2 000 000 t.