Boże Dary - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Boże Dary (Böerschächte)

2. Okres działania kopalni: 1902 - 1976

3. Adres głównej siedziby: Katowice, ul. Boya- Żeleńskiego 95 (zarządzana przez SRK SA)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1901/1902

5. Obszar eksploatacji: Kostuchna (Katowice)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: książę pszczyński; Mikołowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego; Katowicki Holding Węglowy (część obszaru)

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Murcki; w 2015 przekazana do SRK SA

8. Produkcja:

a. 1913: 709 732 t.

b. 1938: 419 519 t.

c. 1970: 930 730 t.