Blanowice - kopalnia węgla brunatnego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni:Blanowice

2. Okres działania kopalni: 1796-1807

3. Adres głównej siedziby:Blanowice (Zawiercie)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1796

5. Obszar eksploatacji:Blanowice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy:baron Drake (?)

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja:b.d.