Bielszowice - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Bielszowice (Bielschowitz; Rheinbabenschächte w okresie 1939-1945)

2. Okres działania kopalni: 1904 - 2016

3. Adres głównej siedziby: Zabrze, ul. Halembska 160

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1896 (data rozpoczęcia budowy)

5. Obszar eksploatacji: Zabrze, Ruda Śląska, Mikołów

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: skarb państwa - do 1922; część polska – spółka Skarboferm/Skarboferme; koncern Preussag (Preussische Bergwerks- und Hütten – A.G.) (1939-1945), Gliwickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego; Rudzka Spółka Węglowa; Kompania Węglowa; Polska Grupa Górnicza

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje jako odrębny zakład. W 1976 włączona do kop. Zabrze do wyczerpania zasobów (2000 r.) W 2016 włączona do KWK Ruda.

8. Produkcja:

a. 1913: 1 552 787 t.

b. 1938: 803 400 t.

c. 1970: 1 703 753 t.

d. Obecnie (KWK Ruda) – 8 100 t./doba