Bessere Zukunft - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Bessere Zukunft

2. Okres działania kopalni: 1885 - 1887

3. Adres głównej siedziby: Ruda Śląska

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1839/1885

5. Obszar eksploatacji: Ruda Śląska

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Ballestremowie, Promnitzowie

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – od 1887 eksploatowana z kop. Wolfgang

8. Produkcja: 1885 – 2 040 t.