Bergthal - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Bergthal

2. Okres działania kopalni: 1788 - 1823

3. Adres głównej siedziby: Mysłowice

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1788

5. Obszar eksploatacji: Mysłowice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Mieroszewscy, Maria Winckler

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Reserve

8. Produkcja: 1823 – 140 t.