Bergseegen - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Bergseegen

2. Okres działania kopalni: 1826 - 1848

3. Adres głównej siedziby: Mysłowice

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1826

5. Obszar eksploatacji: Mysłowice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: dominium mysłowickie (Mieroszewscy, Wincklerowie), Kattowitzer A.G.für Bergbau und Eisenhüttenbetrieb

7. Stan obecny (2019): nie istnieje - połączona z kop. Benno w 1846 i eksploatowana z nią do 1848

8. Produkcja:

a.Benno, 1828 – 8 600 t.

b.Bergseegen, 1836 – 8 300 t.