Bergknappe - kopalnie węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Bergknappe

2. Okres działania kopalni: 1855 - 1905

3. Adres głównej siedziby: Mała Dąbrówka (Katowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1826/1855

5. Obszar eksploatacji: Dąbrówka Mała

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Karol Łazarz Donnersmarck, Gwidon Donnersmarck; ks. Christian Kraft zu Hohenlohe- Oehringen; Hohenlohe-Werke A.G.

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Jerzy

8. Produkcja:1855 – 1 800 t.