Bergfreiheit - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Bergfreiheit

2. Okres działania kopalni: 1794 - 1856

3. Adres głównej siedziby: Bobrek (Bytom)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1794

5. Obszar eksploatacji: Bobrek

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: właściciel majątku Szombierki - von Hochberg, Karol Godula.

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – przyłączona do kop. Paulus

8. Produkcja: 1855 – 21 000 t.