Benedikt - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Benedikt

2. Okres działania kopalni: 1853- 1865

3. Adres głównej siedziby: Słupna (Mysłowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1839

5. Obszar eksploatacji: Słupna

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: adwokat Hirsch z Bytomia, Loebel Danziger z Mysłowic, Kattowitzer A.G.für Bergbau und Eisenhüttenbetrieb

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – dołączona do kop. Mysłowice

8. Produkcja: 1858 – 8 900 t.