Beatensglück - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Beatensglück

2. Okres działania kopalni: 1859 - 1919

3. Adres głównej siedziby: Niewiadom Górny (Rybnik)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1859

5. Obszar eksploatacji: Niewiadom Górny – pola: Kaiserin Elisabeth, Franz Joseph, Wien, Neu Oeynhausen

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Franciszek Strahler, Fritz Friedlaender; Rybnickie Gwarectwo Węglowe

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje. W 1919 eksploatacja została wstrzymana. Resztę zasobów wydobywała kop. Rymer.

8. Produkcja:

a. 1873: 80 316 t.

b. 1900: 166 147 t.

c. 1913: 136 387 t.