Beate - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Beate

2. Okres działania kopalni: 1801-1806, 1836 - 1880

3. Adres głównej siedziby: Brynów (Katowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1801

5. Obszar eksploatacji: Brynów – pola Beate i Neue Beate

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Jan Fryderyk Koulhaas, Albert von Sallawa; Franciszek Winckler, Edward i Gustawa Kramstowie; Gwarectwo Beate

7. Stan obecny (2019): Od 1899 kopalnia przeszła na własność Gwarectwa Oheim (eksploatowana w ramach kop. Wujek)

8. Produkcja: 1873 – 38 700 t.