Batory - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Batory

2. Okres działania kopalni: 1921-1924

3. Adres głównej siedziby: Gołonóg (Dąbrowa Górnicza)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1921

5. Obszar eksploatacji: Gołonóg -pole górnicze dzierżawione od Towarzystwa Flora

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Roman Ziętak, Roman Krzewiński, Stefan Kozyrski

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja: 1923 – 14 631 t.