Barbara - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Barbara

2. Okres działania kopalni: 1854-1856

3. Adres głównej siedziby: Mokre (Mikołów)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1836/1854

5. Obszar eksploatacji: Mokre

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Franciszek Ullrich z Paniowów, Karol Eisenecker, Aleksander von Witowski; Georg von Giesches Erben

7.Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja: 1855 - 2 100 t. (maks.)