Barbara - Wyzwolenie - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Barbara - Wyzwolenie

2. Okres działania kopalni: 1937 - 1970

3. Adres głównej siedziby: Chorzów

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1937 ( po połączeniu pól kop. Król)

5. Obszar eksploatacji: pola Zachodnie i Północne kop. Król

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Skarboferm/Skarboferme, Reischwerke A.G. für Berg- und Hüttenbetriebe Hermann Göring(1939-1945), Chorzowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Katowickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

7. Stan obecny (2019): W 1970 połączona z kop. Chorzów pod nazwą kop. Barbara - Chorzów

8. Produkcja:

a. 1938: 1 138 802 t.

b. 1965: 1 310 644 t.